Friday 27 September 2013

Phật giáo

Trong số các tôn giáo ở Việt Nam, Phật giáo có số tín đồ đông đảo nhất. Theo thống kê dân số năm 2009 thì số tìn đồ Phật Giáo là 6.802.318 người trong đó 2.988.666 tín đồ ở thành thị và 3.813.652 tín đồ ở nông thôn, địa phương tập trung đông đảo tin đồ Phật giáo nhất là thành phố Hồ Chí Minh với 1.164.930 tín đồ . Còn theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả nước có gần 45 triệu tín đồ đã quy y Tam bảo, có 839 đơn vị gia đình Phật tử và khoảng 44.498 tăng ni; hơn 14.775 tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước. Ngoài ra từ 80% đến 90% dân số Việt Nam mang thiên hướng Phật giáo.
Có hai nhánh Phật giáo ở Việt Nam là Đại thừa và Tiểu thừa. Phật giáo Đại thừa lần đầu tiên từ Trung Quốc vào tới vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng của Việt Nam từ khoảng năm 200 và trở thành tôn giáo phổ biến nhất trên toàn đất nước, trong khi Phật giáo Tiểu thừa từ Ấn Độ du nhập vào phía nam đồng bằng sông Cửu Long từ khoảng năm 300 - 600 và trở thành tôn giáo chính ở vùng đồng bằng phía nam Việt Nam.
Có thuyết khác lại cho rằng Phật giáo bắt đầu truyền vào Việt Nam trong khoảng thế kỉ thứ ba đến thế kỉ thứ hai trước công nguyên từ Ấn Độ theo đường biển chứ không phải từ Trung Hoa. Lúc đầu Phật giáo tại Việt Nam (đồng bằng châu thổ sông Hồng) mang màu sắc của Phật giáo Tiểu thừa nhưng về sau do ảnh hưởng của Trung Hoa mời chuyển dần thành Đại thừa
Phật giáo Đại thừa được nhiều người thừa nhận là tôn giáo chính của người Việt, người Hoa và một số dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi phía Bắc như Mường, Thái, Tày... Phật giáo Đại thừa tại Việt Nam có ba tông phái chính là Thiền tông, Tịnh Độ tông và Mật tông. Trong thực tế Phật giáo Đại thừa ở Việt Nam tồn tại hòa hợp với Đạo giáo, Khổng giáo và các đức tin bản địa như tục thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu.
Phật giáo Tiểu thừa thì lại được coi là tôn giáo chính của người Khmer tại Việt Nam.

Share:

2 comments:

  1. This is demonstrated by the 2015 landmark case of Seals with Clubs bitcoin poker website's run in with the 1xbet korea legislation. This was the first legal investigation of an illegally operating bitcoin playing platform on US soil. In 2012, the Tel Aviv Police Commander ordered local ISPs to block entry to quantity of} online playing sites.

    ReplyDelete
  2. Regular gamers can then take advantage of|benefit from|reap the advantages of} a sequence of standard on line casino and sportsbook promos, including free spins, cashback provides, and 1xbet parlay boosts. Over the last couple of years, it’s cemented its place as one of the go-to on-line casinos for poker and consistently ranks in the prime 5 for poker traffic. New gamers who be part of Ignition are entitled to a one hundred pc as much as} $1,000 welcome bonus. Wagering requirements are set at 25x, which is completely reasonable in comparison with} most different welcome provides, however have the ability to|you probably can} claim a 150% up to as} $1,500 bundle should you deposit by way of cryptocurrencies. Gambling platforms ought to provide easy access to registration and an inventory of video games on the primary page. Also, it is necessary that gamblers can easily discover all related and needed details about payouts on internet site}.

    ReplyDelete

Bài viết ngoài

Dịch